Ihminen on kokonaisuus

Mitä minun pitää oppia saavuttaakseni päämääräni? Olemassaolevan osaamisen ja oman päämäärän tunnistaminen mahdollistaa opintojen suosittelun älykkäästi.Mitä opintoja minun tulee suorittaa, että saan vahvistettua ongelmanratkaisuosaamistani?

Opintojen ohjauksen automatisointi, tasalaatuisuus ja systemaattisuus yhdistettynä osaamisportfolioajatteluun ja Digitaalisen minän rakentamiseen.

Uusi aikakausi on täällä!

Tunnista osaaaminen

Mitä osaan?

Kestävä minä auttaa sinua tunnistamaan ja sanoittamaan jo sinulla olevan osaamisen älykkään koneen avulla. Osaamisen tunnistamisessa hyödynnetään koulutuksesta hankittua vahvistettua osaamista, työelämästä tai järjestötoiminnasta tunnustettua osaamista sekä vapaasti kuvaamiasi tarinoita osaamisestasi. Olemassaolevaa osaamista verrataan eri tietolähteisiin, kuten World Economic Forumin määrittelemiin osaamisaluesiin tai YK:n Kestävän kehityksen tavoitteisiin

 

Tarinat, teot, vapaa kuvailu osaamisesta. 


“Toimin jalkapallojoukkueen kapteenina, rakensin talon ja toimin äitini omaishoitajana”

Oppilaitoksen vahvistamat tutkinnot, opinnot, koulutukset sekä esimerkiksi maanpuolustukseen liittyvä osaaminen.

“KOSKI-data ja varusmiespalvelustodistus”

Osaamismerkit, työtodistukset, sertifikaatit

“Partion International Experience Badge-osaamismerkki ja työtodistus harjoittelusta”

Aseta päämäärä

Mitä tavoittelen?

Onko tavoitteenasi kasvaa saavutettavuusasiantuntijaksi tai vaikkapa ympäristöriskienhallintaguruksi?
Kestävä minä -palvelu auttaa oppilaitoksia ja järjestöjä tunnistamaan yksilöiden (hakijoiden, opiskelijoiden, jäsenistön) osaamistarpeet ja -vajeet ja kohdentamaan opintotarjontaa ainutlaatuisella tavalla. Näin opintojen valitseminen ja opintojen eteneminen tehostuu.

Myös osaamisen opinnollistamiseen käytetty aika vähenee ja tasalaatuistuu, kun kokonaisuutta voidaan tehostaa tunnistamalla yksilön osaamisen ja oppilaitoksen opintojen välisiä vastaavuuksia.

 

Luo kestävää minää

Miten kehitän osaamistani?
Mitä minun pitää oppia saavuttaakseni päämääräni?

Olemassaolevan osaamisen ja oman päämäärän tunnistaminen mahdollistaa opintojen suosittelun älykkäästi. Mitä opintoja minun tulee suorittaa, että saan vahvistettua ongelmanratkaisuosaamistani?

Opintojen ohjauksen automatisointi, tasalaatuisuus ja systemaattisuus yhdistettynä osaamisportfolioajatteluun ja Digitaalisen minän rakentamiseen. Uusi aikakausi on täällä!